SERVEIS

La nostra oficina tècnica és capaç de desenvolupar, partint dels plànols del client, tant en paper com en format digital (2D i 3D), qualsevol tipus de component o peça, independentment de la dificultat del mateix.

Disposem dels mitjans tant humans com tècnics per al desenvolupament, fabricació i verificació de les peces sol·licitades, en qualsevol material: acer, alumini, inoxidable, plàstics, etc.

Efectuem tot el procés de mecanitzat i tractament de les peces: tractaments tèrmics, temperats, pavonats, zincats, granallats, marcat de peces, polits, etc.

Totes les nostres peces passen un control de qualitat i verificació abans de ser lliurades al client.

Ens hem especialitzats en la fabricació i el tractament de peces úniques i sèries curtes

Disposem de transport propi per servir el material directament al client.