Avis legal

LLOCIS SL, com a propietària d’aquest web comunica que els materials i serveis continguts en aquesta pàgina web han estat inclosos a títol informatiu, i que poguessin contenir dades errònies tipogràfics o que la informació indicada no estigui actualitzada en tot moment, de manera que resulten insuficients per prendre decisions o assumir posicions en cas concret. No constitueixen assessorament, compromís de subministrament de productes o prestació de serveis professionals per part de LLOCIS S.L sobre cap assumpte en particular. LLOCIS S.L no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis resultants o que tinguin connexió amb en ocupació d’aquesta informació.

L’usuari ha de tenir en compte que els materials continguts en aquesta pàgina web podrien no reflectir l’estat més recent sobre els productes, subministraments i / o serveis professionals oferts. Així mateix, el contingut d’aquests i els seus preus poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.

LLOCIS SL no es responsabilitza dels errors o omissions que poguessin tenir els continguts d’aquest lloc web o altres continguts als que es pugui accedir a través de la mateixa ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions d’aquesta pagina web.

Els enllaços o links que conté aquest lloc web pot conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers, sobre els quals LLOCIS S.L no exerceix cap tipus de control. LLOCIS S.L no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web.

Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. L’usuari d’aquesta pàgina web, mitjançant el seu accés a la mateixa, s’obliga a utilitzar-la de manera plenament conforme amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà, enfront de LLOCIS SL i / o enfront de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Es prohibeix la reproducció total o parcial del contingut d’aquest lloc web, així com de les seves imatges sense autorització per escrit dels seus propietaris legals.

El lloc web de LLOCIS S.L utilitza dissenys i imatges pròpies. També utilitza alguna imatge de concepte lliure de royalties obtingudes legalment de llocs web que així ho expressen.
Si l’autor / autora d’alguna imatge apareguda a la web de LLOCIS S.L afirma que aquesta posseeix drets d’autor, haura posar-se en contacte amb LLOCIS S.L, que al seu torn es compromet a retirar-la i facilitar la font de la seva adquisició.

LLOCIS S.L no serà responsable dels danys derivats de la utilització d’aquest lloc web, ni de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.